Szukaj OK
wydarzenia << powrót do listy
PRZESTRZEŃ I CZAS W MALARSKIM PRZEKAZIE HISTORII

PRZESTRZEŃ I CZAS W MALARSKIM PRZEKAZIE HISTORII

Nowy projekt artystyczno- naukowy Prof. UAM dr hab. Izabeli Rudzkiej na rok 2018

Będzie to malarska, osobista rejestracja pejzażu historii, pokazanie jego ewolucji poprzez stworzenie własnej czasoprzestrzeni malarskiej, która uwzględnia zmiany obserwowanej przestrzeni w czasie i generuje refleksje na temat jej odbioru w kontekście nakładania się czasu historycznego na czas współczesny. Powstanie „multiprzestrzenny” i kolorystyczny  przekaz malarski miejsc związanych z historycznymi wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego w celu jego twórczego upamiętnienia.

Autorka projektu uzyskała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 jako wsparcie w realizacji założeń tego przedsięwzięcia.

Zobacz folder w pdf

OPIS PROJEKTU :
Malarska rejestracja pejzażu historii wybranych miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim, jednym z dwóch zwycięskich zrywów narodowo- wyzwoleńczych jako twórcze upamiętnienie 100-nej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Projekt Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii zakłada namalowanie sześciu obrazów w oparciu o retrospekcję i porównanie aktualnie obserwowanej przestrzeni pejzażu miejsc z ich historycznym kontekstem z zastosowaniem nowatorskiej, autorskiej techniki malarstwa strukturalnego, zabiegów optycznej transparentności w połączeniu z fotografią i technikami graffiti.

Do projektu wybrano następujące miejsca, które będą inspiracjami historycznymi i wizualnymi dla autorki projektu, miejsca związane z istotnymi działaniami podczas Powstania Wielkopolskiego :

1. Anastazewo – potyczka 28.12.1918
2. Nowe Kramsko- bitwa 2-3.02.1919
3. Rawicz – walki 17.01.1919
4. Poznań – lotnisko Ławica, bitwa 6.01.1919
5. Zdziechowa – potyczka 29-31.12. 1918
6. Żnin – walki 11-12.01.1919

Miejsca te tworzyć będą autorską Przestrzeń Obserwacji Pejzażu, przestrzeń wybranych miejsc w województwach Wielkopolskim, Lubuskim i Kujawsko – Pomorskim (obszary byłego Zaboru Pruskiego).

Autorka projektu będzie odwiedzać wybrane miejsca Przestrzeni Obserwacji Pejzażu, dokumentując ich aktualna topografię, szukając i rejestrując ślady czasu historii. Dokumentacja z tych podróży stworzy wizualny opis podjętych działań w ramach założonego projektu.

Projekt zakłada także organizację sześciu wystaw „jednego obrazu” autorstwa Izabeli Rudzkiej powstałego w ramach projektu „ Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” : jeden obraz w każdym historycznym miejscu odwiedzanym przez autorkę projektu.

Wystawy „ jednego obrazu” w ramach tego projektu będą zorganizowane w : Anastazewie, Nowym Kramsku, Poznaniu- Ławicy, Rawiczu, Zdziechowie i Żninie.

Organizacja tych wystaw przyczyni się do popularyzacji wydarzeń z przeszłości w wyżej wymienionych miejscach historycznych oraz do wzmocnienia świadomości społecznej i do podkreślenia znaczenia zrywów powstańczych tych, co tworzyli historię tamtego czasu dla obecnego status quo regionów.

Wystawy te i pozostałe działania projektowe przyczynią się także do propagowania sztuki współczesnej oraz do promocji lokalnych społeczności i wydarzeń powstańczych wśród nowej, młodszej generacji lokalnych społeczności poprzez skoordynowane działania mediów, samorządów i organizacji społecznych i kulturalnych w założonych w projekcie trzech województwach.

Wystawy te odbywać się będą w czwartym kwartale roku 2018.

Wszystkich Partnerów Projektu „ Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” konsolidować będzie platforma internetowa utworzona przez autorkę projektu na wybranym portalu społecznościowym. Autorka prezentować będzie tutaj dokumentację swoich działań artystycznych, spotkań i wizyt w miejscach wybranych do realizacji projektu.

CELE PROJEKTU
1. Celem projektu „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” jest twórcze upamiętnienie setnej rocznicy powstania Wielkopolskiego, które przyczyniło się do powrotu Wielkopolski do Macierzy – II Rzeczypospolitej i wpisuje się ponadto w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, w 1918 roku. Projekt zakłada konsolidację lokalnych społeczności, władz i mediów pod hasłem 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę: Małe Ojczyzny dla Ojczyzny.

2. Celem projektu jest także zdobycie przez artystkę nowych doświadczeń w obserwacji, analizie i przekazie malarskim, związanych z procesem przenikania się czasu i przestrzeni w kontekście historycznym i współczesnym.

3. Projekt zakłada pogłębienie zainteresowania odbiorców – wywodzących się z lokalnych społeczności – i zachęcenie ich do refleksji nad historycznymi wydarzeniami rozgrywającymi się w ich bliskim otoczeniu geograficznym, a mającymi wpływ na losy całego narodu w skali czasu przeszłości i teraźniejszości.

Projekt przyczyni się w sposób znaczący do propagowania współczesnej sztuki poprzez wzbudzanie sentymentu do lokalnych miejsc i wydarzeń historycznych, tym samym zakłada poszerzenie kręgu odbiorców malarstwa współczesnego.

 

PREWIDYWANE REZULTATY PROJEKU:

1. Realizacja głównego założenia artystycznego projektu w postaci wykonania sześciu obrazów na temat przenikania się czasu i przestrzeni w malarskim przekazie historii jako twórcze upamiętnienie setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego w 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Obrazy te powstaną z wykorzystaniem autorskiej techniki malarstwa strukturalnego w połączeniu z fotografią cyfrową i technikami graffiti.

2. Organizacja sześciu wystaw „ jednego obrazu” w miejscowościach związanych z Powstaniem Wielkopolskim, wybranych dla celów projektu. Zakłada się organizację wystaw w Anastazewie, Nowym Kramsku, Poznaniu- Ławicy, Rawiczu, Zdziechowie i Żninie.

Organizacja tych wystaw przyczyni się do nagłośnienia i utrwalenia świadomości społecznej konkretnych wydarzeń powstańczych, do propagowania sztuki współczesnej oraz do promocji lokalnych społeczności i wydarzeń powstańczych z ich terenów w mediach i tym samym w świadomości społecznej regionu oraz kraju.

3. Zebranie ikonografii i dokumentacji w formie artystycznego notatnika z odwiedzanych przez autorkę projektu miejsc i odbytych spotkań i działań artystycznych założonych w przedsięwzięciu.

4. Utworzenie przez autorkę projektu platformy internetowej na wybranym portalu „społecznościowym” do prezentacji dokumentacji działań artystycznych, spotkań i konsultacji prowadzonych w czasie trwania całego projektu, wpisujących się w działania promocyjne projektu, zapraszając do interakcji tych co tworzyli czas i historię oraz tych co chcą kontynuować ten przekaz współcześnie. Platforma ta konsoliduje wszystkich partnerów zaangażowanych w realizacje projektu.

<< powrót do listy