Szukaj OK
wydarzenia << powrót do listy
Wystawa obrazów Izabeli Rudzkiej podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów Universitas Cantat 2017 w Poznaniu

Wystawa obrazów Izabeli Rudzkiej podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów Universitas Cantat 2017 w Poznaniu

Zapraszam na wystawę moich obrazów i prac artystów-pedagogów Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM, Międzynarodowy Festiwal Chórów Universitas Cantat 2017, 17-20 maja 2017, AULA UAM Poznań

18.30 odbędzie się finisaż wystawy z udziałem artystów:
dr Agnieszka Godszling, mgr Katarzyna Maniewska, dr Izabela Rudzka, dr Jerzy Wypych

dr Agnieszka Godszling (tkanina artystyczna), wystawa: LINIA, RYTM, PŁASZCZYZNA

Linia, rym i płaszczyzna stają się elementami budowy tkaniny unikatowej, które podkreślają kontrast. Zestawienie przeciwstawności o różnorodnych cechach formalnych i nieformalnych składają się na wspólną całość, linia podkreśla rytm na płaszczyźnie dzieła.

W 2010 r. obroniła dyplom magistra sztuki w Pracowni Tkaniny Artystycznej pod kierunkiem prof. Ewy Marii Poradowskiej-Werszler na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu UAM. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora sztuki na Wydziale Tkaniny i Ubioru w ASP w Łodzi. Pracuje w macierzystej uczelni w Kaliszu. Zajmuje się sztuką włókna oraz tkaniną unikatową.

mgr Katarzyna Maniewska (malarstwo), wystawa : ARCHETYPY WSPÓŁCZESNEGO EGO- OBRAZ DLA J

Prezentowany cykl jest próba odpowiedzi na pytanie dotyczące synergii bytu rzeczywistego z nierzeczywistością. Każdy twór artystyczny opiera się w dużej mierze na osobistych przeżyciach twórcy, jego osobowości, ego, sposobie postrzegania. Jednak oprócz nich pojawiają się również elementy wspólne dla całego ogółu ludzkiego- archetypy.

W moich pracach staram się znaleźć proporcję między tymi dwiema drogami myślenia i działania. Określić , który pierwiastek odgrywa w procesie twórczym większe znaczenie.

Urodziła się 1984 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Zawodowo związana jest z Kaliszem, gdzie studiowała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, gdzie uzyskała w 2008 roku tytuł magistra sztuk pięknych realizując dyplom w Pracowni Malarstwa prowadzonej przez Pana Profesora Jana K. Hrycka. Od tego samego roku jest wykładowcą w tejże pracowni. Tworzy głównie prace malarskie na płótnie, w różnych , łączonych technikach malarskich. Zarówno w czasie studiów, jak i po ich ukończeniu brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

dr Izabela Rudzka (malarstwo), wystawa: KOLORY I STRUKTURY PRZESTRZENI

Prezentowane prace są obrazami wiadomości- wizualizacją przekazów, które widzę w strukturach przestrzeni pozornie niewidocznych dla oka, ale widocznych gdy połączymy synergiczne spektrum naszego postrzegania przestrzeni z siłą naszej wyobraźni wizualnej.Z pozoru transparentna przestrzeń odsłania swoją strukturę, przy założeniu, że przestrzeń nie jest pustką. Tak postrzegana przestrzeń wydaje się być pełna fakturowych i kolorowych form i kształtów.

Studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 2011 roku obroniła doktorat w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2012 roku jest adiunktem na Wydziale Pedagogiczno Artystycznym UAM. Jest aktywną malarką, kuratorką i autorką projektów artystycznych: między innymi projekt „Artyzm Natury” prezentowany na stałe na Wydziale Biologii UAM. Prowadzi własną przestrzeń dla Sztuki Think Art w Poznaniu, współpracuje zhutami na Murano koło Wenecji w realizacjach rzeźb szklanych a także współpracuje z Teatrem Ósmego Dnia jako projektantka kostiumów teatralnych.

dr Jerzy Wypych (rysunek na płytach metalowych), wystawa: LINIA W PRZESTRZENI

Autor prac określa przestrzeń rysunkiem, buduje ją w oparciu o intuicyjne zastosowanie zasad perspektywy, tworzy pewien znak przestrzeni. Znajduje się pomiędzy „pokazywaniem świata” a „interpretacją rzeczywistości”, „nazywając świat” lub go oznaczając. Punktem wyjścia prac jest szkic zapisujący - dokumentujący relacje i emocje. Rysunek stanowi konstrukcję, buduje przestrzeń, ale jednocześnie w swym zamierzeniu ujawnia wewnętrzną strukturę, mimo, że zamknięty jest pojedynczą kreską. Kreska jest nie tylko konturem – jest kierunkiem. Polem działań twórczych jest analiza rysunku z wykorzystaniem z technik cyfrowych.

Kaliszanin, ukończył studia magisterskie w zakresie: Projektowanie Wnętrz i Form Przemysłowych na Wydziale Architektury oraz studia doktoranckie w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Politechnice Wrocławskiej. Jest adiunktem na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu UAM. Zajmuje się rysunkiem i projektowaniem. Publikuje na temat sztuki i architektury. Kieruje Galerią Sztuki im. prof. Andrzeja Niekrasza WPA UAM w Kaliszu. Od 2002 współorganizuje Letnią Akademię Hamm-Kalisz.

<< powrót do listy